Adw. Janusz Steć

Zawód adwokata wykonuje od 1988 r. Funkcje pełnione w samorządzie: w latach 1992-2001 członek ORA w Siedlcach, pełnił funkcje sekretarza i skarbnika; w latach 2001- 2007 dziekan ORA; w latach 2007-2013 wicedziekan ORA; w latach 2013-2020 dziekan ORA ( dwie kolejne kadencje ); w latach 2011-2013 pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Doskonalenia Zawodowego przy NRA.

W latach 2010-2016 członek Komisji Inwestycyjno-Remontowej przy NRA, Komisji Doskonalenia Zawodowego przy NRA, Komisji Kształcenia Aplikantów Adwokackich przy NRA.

Od 2007 r. wykładowca na zajęciach z aplikantami.

Od 2013 r. do chwili obecnej członek Komisji Egzaminacyjnej na egzaminach adwokackich.

Od 22 października 2020 r. członek ORA i wicedziekan.

W latach 2001–2016 delegat na wszystkie Krajowe Zjazdy Adwokatury – sześć zwyczajnych i dwa nadzwyczajne. Podczas dwóch Zjazdów członek Komisji Wnioskowej, na jednym członek Komisji Regulaminowej.

W 2004 r. otrzymał odznaczenie „Adwokatura Zasłużonym”. W 2016 r. odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi za działalność społeczną w ramach samorządu adwokackiego.