Adw. Andrzej Murek

Zawód adwokata wykonuje od 1995 r. Funkcje pełnione w samorządzie: w latach 1998-2001 członek Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Siedlcach; w latach 2001-2004 członek Komisji Rewizyjnej; od 2007 członek ORA; w latach 2007-2013 sekretarz Rady; w latach 2013-2020 skarbnik ORA; od października 2020 r. wicedziekan ORA. Wykładowca na szkoleniach aplikantów adwokackich. Wyróżniony odznaką „Adwokatura Zasłużonym”.

Delegat na Krajowy Zjazd Adwokatury w latach 2010, 2013, 2016 i 2021.