Adw. Bolesław Maniszewski

Zawód adwokata wykonuje od 1979 r. Funkcje pełnione w samorządzie: w latach 1985-1986 członek Sądu Dyscyplinarnego; w latach 1990-1992 członek Sądu Dyscyplinarnego; w latach 1996-1998 członek ORA; w latach 1998-2001 członek ORA; w latach 2001-2004 wicedziekan członek ORA; w latach 2004-2007 wicedziekan członek ORA; w latach 2007-2020 prezes Sądu Dyscyplinarnego.

W 2007 r. otrzymał odznaczenie „Adwokatura Zasłużonym”. Na Zgromadzeniu Izby 9 października 2020 r. wybrany na funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.