Adw. Witold Studziński

Jest absolwentem prawa Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytetu w Ratyzbonie. Wpis na listę adwokatów uzyskał w 2007 r. Praktykę zawodową rozpoczął w 2007 r., początkowo w indywidualnej kancelarii adwokackiej w Kłodzku, obecnie działalność prowadzi jako partner spółki „Studziński i Partnerzy Adwokacka Spółka Partnerska”.

Pełnione funkcje w samorządzie: członek ORA: aktualnie od 2011 r.; członek Komisji Doskonalenia Zawodowego i Szkolenia Aplikantów Adwokackich 2012-2013; członek Komisji Egzaminacyjnej MS ds. aplikacji adwokackiej 2015 r.; zastępca przewodniczącego Komisji doskonalenia Zawodowego i Kierownika Szkolenia Aplikantów Adwokackich w latach 2013-2016; przewodniczący Komisji Doskonalenia Zawodowego i Kierownik Szkolenia Aplikantów Adwokackich aktualnie od 2016 r. Delegat na KZA w 2016 r. i 2021 r.

Wykładowca i patron aplikantów adwokackich od 2012 r.