Adw. Tomasz Romańczyk

Jest absolwentem prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. Wpis na listę adwokatów uzyskał w 2006 r. Praktykę zawodową rozpoczął w 2006 r. w indywidualnej kancelarii adwokackiej w Jeleniej Górze, gdzie w sposób ciągły wykonuje zawód adwokata, aktualnie zarówno w kancelarii adwokackiej w Jeleniej Górze, jaki i filii w Lubaniu.

Pełnione funkcje w samorządzie: członek Sądu Dyscyplinarnego aktualnie od 2013 r.; członek Komisji Integracji Środowiskowej, Kultury, Sportu i Turystyki: aktualnie od 2013 r.; członek Komisji Doskonalenia Zawodowego i Szkolenia Aplikantów Adwokackich aktualnie od 2018 r. Delegat na KZA w 2021 r.