Adw. Marek Olejnik

Jest absolwentem prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. Wpis na listę adwokatów uzyskał w 1994 r. Praktykę zawodową rozpoczął w 1995 r., początkowo w indywidualnej kancelarii adwokackiej w Żarach, po czym w 1996 r. przeniósł swoją siedzibę zawodową do Zgorzelca, gdzie w sposób ciągły wykonuje zawód adwokata, aktualnie jako założyciel i partner „Kancelarii Adwokacko-Radcowskiej Olejnik, Starosta i Wspólnicy S.J.”

Pełnione funkcje w samorządzie: z-ca Rzecznika Dyscyplinarnego w latach 1998-2001; skarbnik ORA 2001-2004; członek Komisji Doskonalenia Zawodowego i Szkolenia Aplikantów Adwokackich 2004-2007; członek Zespołu konsultantów do opiniowania projektów ustaw 2004-2007; członek Sądu Dyscyplinarnego 2007-2010; przewodniczący Komisji Doskonalenia Zawodowego i kierownik Szkolenia Aplikantów Adwokackich 2011-2016; delegat na KZA w 2007 r., 2013 r. i 2021 r. Rzecznik Dyscyplinarny 2004-2010 oraz aktualnie od 2016 r.

Wieloletni członek Komisji Egzaminacyjnej ORA, a także wykładowca i patron aplikantów adwokackich. Uhonorowany Odznaką „Adwokatura Zasłużonym”.