Adw. Wojciech Biegański

Jest absolwentem prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. Wpis na listę adwokatów uzyskał w 1985 r. Praktykę zawodową rozpoczął w 1986 r., początkowo jako członek Zespołu Adwokackiego nr 1 w Jeleniej Górze, następnie w latach 1992-1995 pełniąc funkcje kierownika oraz likwidatora tego Zespołu. Po uzyskaniu zgody Ministra Sprawiedliwości, w 1993 r. rozpoczął wykonywanie zawodu w indywidualnej Kancelarii Adwokackiej w Jeleniej Górze, gdzie w sposób ciągły wykonuje zawód adwokata, aktualnie jako założyciel w 1992 r. i partner „Adwokackiej Spółki Partnerskiej BGJ – Biegański, Dubicka, Lachowicz”.

Pełnione funkcje w samorządzie: członek Sądu Dyscyplinarnego 1989-1992; kierownik i likwidator ZA nr 1 w Jeleniej Górze 1992-1995; przewodniczący Komisji Rewizyjnej 1992‑1998; sekretarz i rzecznik prasowy ORA 1998-2001 oraz 2004-2007; z-ca Rzecznika Dyscyplinarnego 2001-2004; sekretarz ORA 2007-2010; delegat na KZA w 1989 r., 1998 r., 2004 r., 2007 r., 2010 r., i 2021 r. Dziekan ORA w Wałbrzychu w kadencji 2010-2016; członek ORA od 2016 r.; przewodniczący Zespołu Wizytatorów: od 2020 r.

Wieloletni członek Komisji Egzaminacyjnej ORA, Komisji Kwalifikacyjnej, Komisji Egzaminacyjnej ds. aplikacji adwokackiej przy MS, Zespołu ds. opracowania Regulaminu Funduszu Szkoleniowego, a także wykładowca i patron aplikantów adwokackich.

Uhonorowany Odznaką „Adwokatura Zasłużonym”.