adw. dr Mariusz Zelek

Adwokat od 2013 r. Doktor nauk prawnych, adiunkt na WPiA UAM w Poznaniu. W latach 2013-2016 członek Referatu Skargowego WIA. Od 2016 r. przewodniczący Komisji Informatyzacyjnej oraz członek Komisji Szkolenia Aplikantów i wykładowca WIA w Poznaniu.

Współautor założeń programowych aplikacji adwokackiej oraz jednolitego ramowego programu szkolenia aplikantów adwokackich przyjętego przez Prezydium NRA w 2018 roku.

Aktywny uczestnik ogólnopolskich spotkań członków w/w komisji, mających na celu ujednolicenie i podniesienie standardów szkolenia aplikantów. Inicjator i organizator międzyizbowych szkoleń dla aplikantów.

Arbiter Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy PIIT. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, współautor trzytomowego Komentarza do Kodeksu cywilnego, C.H. Beck 2019, recenzent m.in. w „Palestrze.”