adw. Marek Woźnicki

Wpisany na listę adwokatów w 1978 roku. Sędzia Sądu Dyscyplinarnego Izby w latach 1987-1992. Od 1992 roku członek ORA w Poznaniu, w latach 1995-1998 sekretarz ORA, w latach 1998-2001 wicedziekan ORA, w kadencji 2007-2016 zastępca sekretarza ORA.

Prowadzi szkolenia aplikantów adwokackich ORA w Poznaniu w zakresie prawa cywilnego i rodzinnego. Pełni funkcję arbitra Sądu Arbitrażowego Izb i Organizacji Gospodarczych Wielkopolski. Wieloletni delegat na KZA. Odznaczony odznaką Adwokatura Zasłużonym.