adw. Jakub Staszczyk

Wpisany na listę adwokatów w 2001 r. Obecnie członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu oraz członek Komisji Integracji i Kultury. Delegat na XII Krajowy Zjazd Adwokatury w Katowicach oraz na KZA w Bydgoszczy (2021).