adw. Andrzej Reichelt

Wpisany na listę adwokatów w 1982 r. Uczestnik Nadzwyczajnego Ogólnopolskiego Zjazdu Adwokatów w Poznaniu (3-4 stycznia 1981 r.). Rzecznik Dyscyplinarny ORA w Poznaniu, wicedziekan ORA w latach 2001-2007, a następnie dziekan ORA dwóch kadencji 2007-2013.

Delegat na wszystkie Krajowe Zjazdy Adwokatury od 1982 r. Członek Naczelnej Rady Adwokackiej i przewodniczący Komisji NRA ds. Prac Parlamentarnych. Odznaczony Odznaką Adwokatura Zasłużonym.