adw. Maciej Michałek

Wpisany na listę adwokatów w 2008 roku. W latach 2013-2016 sędzia Sądu Dyscyplinarnego przy Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej w Poznaniu. W latach 2016-2021 członek Okręgowej Rady Adwokackiej i zastępca sekretarza ORA w Poznaniu.

W 2019 roku członek Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia kolokwium dla aplikantów adwokackich.

Od 2020 roku kierownik Referatu Skargowego Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu.

W 2020 roku członek komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości. W 2013, 2016 i 2021 r. delegat na Krajowy Zjazd Adwokatury.