adw. Monika Małecka-Mroziewska

Od 2013 r. członek Okręgowej Rady Adwokackiej, delegat na KZA w latach 2013-2021.

W latach 2016-2021 skarbnik Okręgowej Rady Adwokackiej. Członek Komisji Doskonalenia Zawodowego w latach 2013-2021, organizatorka wielu szkoleń izbowych dla adwokatów.

Członek Komisji ds. Szkolenia Aplikantów Adwokackich w latach 2016-2021.

Wykładowca i członek komisji egzaminacyjnych na aplikacji adwokackiej (od 2011). W latach 2010-2012 członek Referatu Skargowego przy WIA. Przewodnicząca Komisji Integracji i Kultury w latach 2013-2021.

Organizatorka wielu wydarzeń izbowych, bali oraz akcji charytatywnych, pomysłodawca imprezy „Stary Aplikant – Młody Adwokat.” Pomysłodawca i organizator akcji promocyjnej „Od 100 lat dla Was w każdej sprawie” oraz gali 100-lecia Adwokatury w Wielkopolsce.

Koordynator akcji wizerunkowej „Adwokat. Najlepszy wybór.” Inicjator i koordynator wdrożenia nowoczesnego programu informatycznego obsługującego biuro ORA. Autorka polityki przetwarzania i ochrony danych osobowych w WIA.