Adw. Maciej Loga

Od 2004 roku jest członkiem ORA i od tego czasu uczestniczy jako delegat w Krajowych Zjazdach Adwokatury. Przewodniczący Komisji Praw Człowieka przy ORA i zastępca przewodniczącego takiej Komisji przy NRA.

Prowadzi zajęcia szkoleniowe i egzaminy dla aplikantów z prawa karnego (kolokwia oraz jako członek komisji na egzaminie adwokackim). Członek referatu skargowego przy ORA.