Adw. prof. dr hab. Maciej Gutowski

Od 2001 r. wpisany na listę adwokatów Wielkopolskiej Izby Adwokackiej. Od 2007 r. członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu. W latach 2010-2013 wicedziekan, a od 2013 r. do 2021 r. dziekan ORA w Poznaniu. W latach 2016-2018 przewodniczący, a w latach 2013-2016 wiceprzewodniczący Komisji Legislacyjnej przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Przewodniczący Zespołu d/s przygotowania projektu Prawa o adwokaturze przy NRA. W latach 2015-2018 przewodniczący Kolegium Redakcyjnego „Palestry”, a od 2018 r. redaktor naczelny „Palestry”. Wieloletni egzaminator i wykładowca ORA w Poznaniu. Prof. dr hab. nauk prawnych, specjalista z zakresu prawa cywilnego i handlowego, zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autor około 300 publikacji naukowych z zakresu prawa cywilnego, handlowego oraz o charakterze interdyscyplinarnym. Arbiter Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej  w Warszawie.