Adw. Bartosz Dzikoński

Adwokat od 2007 r.; w latach 2008-2013 członek Referatu Skargowego Wielkopolskiej Izby Adwokackiej (WIA); w latach 2013-2021 zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego; wykładowca WIA od 2010 r. W latach 2010-2021 członek Zespołu Wizytatorów WIA. Od 2016 r. członek Komisji Szkolenia Aplikantów WIA w Poznaniu, Opiekun aplikantów III roku aplikacji adwokackiej. Od 2016 r. członek jury i współorganizator izbowych, środowiskowych i finałowych konkursów krasomówczych dla aplikantów adwokackich. W latach 2017-2020 uczestnik ogólnopolskich spotkań członków komisji kształcenia aplikantów adwokackich, mających na celu ujednolicenie i podniesienie standardów szkolenia aplikantów. Inicjator i organizator między-izbowych szkoleń dla aplikantów, mających na celu standaryzację szkolenia aplikantów adwokackich na terenie kraju. Członek Automobilklubu Wielkopolski i pasjonat turystyki motocyklowej.