Adw. Antoni Dynowski

Dotychczasowe funkcje: dziekan i wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu, zastępca rzecznika dyscyplinarnego, sekretarz i zastępca sekretarza, wielokrotny delegat na Krajowe Zjazdy Adwokatury (zaangażowany w organizację KZA w Poznaniu), członek ORA w Poznaniu kilku kadencji. Wiceprzewodniczący Krajowego  Zjazdu Adwokatury w Warszawie.