Adw. Żanna Dembska

W latach 90-tych była członkiem ORA w Poznaniu. Pełniła funkcję skarbnika oraz kierownika szkolenia aplikantów. Następnie została wybrana do Naczelnej Rady Adwokackiej, w której pełniła różne funkcje, w tym przewodniczącej Komisji Kształcenia Aplikantów w okresie tworzenia Regulaminu Odbywania Aplikacji Adwokackiej, przewodniczącej Centralnego Zespołu Wizytatorów oraz przewodniczącej Komisji Remontowo- Finansowej w latach, w których wyremontowano wiele siedzib Okręgowych Rad Adwokackich. Obecnie jest członkiem Komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu adwokackiego. Przez lata praktyki Adwokackiej wykształciłam ponad 30 aplikantów adwokackich