Adw. Krzysztof Degórski

 

Wieloletni prezes Sądu Dyscyplinarnego Wielkopolskiej Izby Adwokackiej, adwokat od 26 lat, od 1971 roku w Wymiarze Sprawiedliwości. Aktywny samorządowo. Wieloletni partner zarządzający Adwokackiej Spółki Partnerskiej Degórski Golusińska i Partnerzy. Współpracuje z poszczególnymi sądami dyscyplinarnymi w zakresie ich orzecznictwa. Poprzez ewentualne orzekanie w Wyższym Sądzie Dyscyplinarnym Adwokatury ma wpływ na orzecznictwo poszczególnych Sądów Dyscyplinarnych Izb Adwokackich na terenie RP.