Adw. Wojciech Celichowski

Wpisany na listę adwokatów w 1990 r. Dotychczasowe funkcje: członek Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w Poznaniu, wykładowca w ramach szkolenia aplikantów adwokackich WIA, sekretarz, delegat na Krajowy Zjazd Adwokatury, członek ORA w Poznaniu w  latach 1999-2001, potem w kadencjach 2013-2016, 2016-2020 oraz od 2021 r.

Przez dwie kadencje, od 2013 r., pełnił funkcję przewodniczącego Zespołu Wizytatorów, był członkiem Komisji Doskonalenia Zawodowego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Od 2016 r. członek Komisji ds. Edukacji Prawnej przy NRA oraz Komisji ds. Arbitrażu przy NRA.

Prezes Sądu Arbitrażowego Izb i Organizacji Gospodarczych Wielkopolski.