Adw. Robert Moraljan

 Wykonuje zawód adwokata od 1 września 2011 r. W kadencji 2016-2021 członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Białymstoku, pełniący funkcję skarbnika. Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Białymstoku w dniu 20 lutego 2021 r. wybrało adw. Moraljana na członka Okręgowej Rady Adwokackiej w Białymstoku.

W dniu 18 października 2015 r. uzyskał tytuł mediatora. Jest wieloletnim wykładowcą aplikantów adwokackich Izby Adwokackiej w Białymstoku, członkiem Komisji Egzaminacyjnych sprawdzianów i kolokwiów rocznych.