Adw. Jan Oksentowicz

Wykonywanie zawodu adwokata rozpoczął 2 listopada 1991 r. Okręgowa Rada Adwokacka 25 października 1995 r. wyznaczyła mec. Oksentowicza na zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego, natomiast 20 listopada 1998 r. został powołany na członka Komisji Doskonalenia Zawodowego. W kadencji 2001-2004 był członkiem Komisji Kultury i Rekreacji oraz sędzią Sądu Dyscyplinarnego. W latach 2004–2007 był sędzią Wyższego Sądu Dyscyplinarnego. Od 13 października 2007 roku nieprzerwanie pełni funkcję prezesa Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Białymstoku.

Jest wieloletnim wykładowcą aplikantów adwokackich Izby Adwokackiej w Białymstoku. Wielokrotnie był członkiem Komisji Egzaminacyjnych sprawdzianów i kolokwiów rocznych.

Odznaczony odznaką „Adwokatura Zasłużonym”.