Adw. Ewa Józefa Krasowska

Ukończyła Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, aplikację sędziowską, a następnie aplikację adwokacką, zdała egzamin sędziowski i adwokacki, zawód adwokata wykonuje od 1985 r. w Łomży.

W samorządzie pełniła funkcje wizytatora, sędziego Sądu Dyscyplinarnego Izby w Białymstoku,. Członek trzech kadencji ORA – w tym dwie kadencje jako Rzecznik Dyscyplinarny ORA w Białymstoku. Wielokrotny delegat na Krajowy Zjazd Adwokatury.

Od 2004 r. członek NRA, w kadencji 2004-2007 sekretarz NRA. W latach 2010-2013 i 2013-2016 pełniła funkcję Rzecznika Dyscyplinarnego NRA. W 2016 roku – w pierwszych wyborach bezpośrednich na tę funkcję – wybrana na Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury.

Wykładowca z zakresu etyki i postępowań dyscyplinarnych i wieloletni egzaminator na egzaminach wstępnych na aplikację adwokacką oraz egzaminach zawodowych, wielokrotny członek komisji przy Ministrze Sprawiedliwości powołanej do układania zadań na egzamin wstępny i zawodowy. Wielokrotny delegat na Krajowy Zjazd Adwokatury.

Odznaczona odznaką „Adwokatura Zasłużonym” oraz srebrną odznaką za długoletnią służbę, „Srebrnym Krzyżem Zasługi”.