Adw. Agnieszka Barbara Krakówka-Górska

 Praktykę adwokacką w indywidualnej kancelarii adwokackiej wykonuje od 15 września 1997 r.  W kadencji 2001-2004 oraz 2010-2013 członek Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Białymstoku. W kadencji 2007-2010 powołana w skład Zespołu Wizytatorów. Od września 2013 r. członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Białymstoku. W kadencji 2013-2016 sprawowała funkcje zastępcy sekretarza ORA, a także przewodniczącej Komisji ds. Wizerunku Izby Adwokackiej w Białymstoku i kierownika Referatu do Spraw Pomocy Prawnej z Urzędu. W kadencji 2016-2021 pełniła funkcję zastępcy sekretarza. Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Białymstoku w dniu 20 lutego 2021 r. wybrało ją na członka ORA w Białymstoku.

29 października 2017 r. uzyskała tytuł mediatora. Jest wieloletnim wykładowcą aplikantów adwokackich Izby Adwokackiej w Białymstoku. Wielokrotnie występowała jako członek Komisji Egzaminacyjnych sprawdzianów i kolokwiów rocznych.

Odznaczona odznaką „Adwokatura Zasłużonym”.