Adw. Jakub Rosiak w latach 2002-2005 był aplikantem adwokackim Izby Adwokackiej w Płocku. Po egzaminie adwokackim i złożeniu ślubowania adwokackiego w 2006 r. rozpoczął wykonywanie zawodu adwokata w kancelarii adwokackiej w Płocku.

W kadencji 2013-2016 był członkiem Rady i kierował Komisją Doskonalenia Zawodowego. Od 2013 r. jest członkiem Komisji do przeprowadzania kolokwium z prawa karnego. W kadencji 2016-2020 był członkiem ORA oraz przewodniczącym Zespołu Wizytatorów. Na Zgromadzeniu w dniu 20 lutego 2021 r. został ponownie wybrany na członka ORA i po raz pierwszy na delegata na Krajowy Zjazd Adwokatury.