Adw. Piotr Wołyniak od 2006 do 2009 r. był aplikantem adwokackim Izby Adwokackiej w Płocku. Po egzaminie adwokackim i złożeniu ślubowania adwokackiego 15 stycznia 2010 r. rozpoczął wykonywanie zawodu adwokata w kancelarii adwokackiej w Płocku.

W 2014 r. został wybrany na zastępcę rzecznika dyscyplinarnego Naczelnej Rady Adwokackiej.  Od 2010 r. jest członkiem Komisji do przeprowadzania kolokwium z prawa karnego. W kadencji 2016-2020 został wybrany na Rzecznika Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Płocku, był również członkiem Komisji Integracji, Kultury i Sportu działającej w Izbie Adwokackiej w Płocku. Na Zgromadzeniu w dniu 20 lutego 2021 r. został wybrany na członka Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Płocku.