Adw. Wojciech Skorupski od 1 maja 1991r. – po odbyciu aplikacji adwokackiej jest adwokatem Izby Adwokackiej w Płocku. Wykonuje nieprzerwanie zawód adwokata początkowo w Zespole Adwokackim nr 1 w Płocku, a od 1992 r. w Kancelarii Adwokackiej w Płocku. 

W kadencji 1998-2001 był zastępcą rzecznika dyscyplinarnego ORA w Płocku, zaś w latach 2004-2007 i 2007-2010 był członkiem ORA w Płocku. W kadencjach 2010-2013 i 2013-2016 był wicedziekanem ORA w Płocku. Od 2010 r. nieprzerwanie jest wybierany delegatem na Krajowy Zjazd Adwokatury. W 2016 roku wybrany został dziekanem na kadencję 2016-2020, a na Zgromadzeniu w 2021 r. został wybrany na członka ORA.

 

Jest patronem aplikantów adwokackich, prowadził szkolenia dla aplikantów adwokackich, wielokrotnie był członkiem komisji egzaminacyjnej na egzaminie adwokackim w Izbie Adwokackiej w Płocku. Wychował grono dobrze wyuczonych adwokatów. Uczestniczy w składzie komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia kolokwium i egzaminu z prawa karnego aplikantów adwokackich Izby – ostatnio jako jej przewodniczący. Organizator spotkań integracyjnych środowiska, członek jury izbowych konkursów krasomówczych.

Odznaczony w 2013 r. odznaką „Adwokatura Zasłużonym”.