Adw. Joanna Kaczorowska w Adwokaturze od 15 maja 1983 roku, od 1 stycznia 1984 roku wykonuje nieprzerwanie zawód adwokata, początkowo w Zespole Adwokackim nr 1 w Płocku zaś od 1992 roku w  Kancelarii Adwokackiej w Płocku.

W okresie pracy adwokackiej pełniła wiele funkcji samorządowych. Była wizytatorem w Zespole Wizytatorów przy ORA w Płocku. W kadencji 1989-1992 była członkiem Komisji Rewizyjnej, zaś w kadencji 1992-1995 przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Okręgowej Rady Adwokackiej w Płocku. W latach 1995-1998 była członkiem Rady i pełniła funkcję skarbnika Izby Adwokackiej w Płocku. W latach 1998-2001 i 2001-2004 była dziekanem Okręgowej Rady Adwokackiej w Płocku. W 2004 roku została członkiem NRA. W okresie od X-XI/2006 – XI.2007 pełniła funkcję skarbnika NRA. W kadencji 2007-2010 ponownie została wybrana do władz NRA i pełniła funkcję jej skarbnika. W kadencjach 2010-2013 i 2013-2016 ponownie pełniła funkcję dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Płocku. W kadencji 2016-2020 wybrana została członkiem ORA i pełniła funkcję wicedziekana. 20 lutego 2021r. została wybrana na ponownie stanowisko Dziekana ORA w Płocku.

Od wielu lat bierze czynny udział w szkoleniu aplikantów adwokackich w Izbie Adwokackiej w Płocku jako wykładowca, członek komisji konkursowych na aplikację adwokacką i egzaminie adwokackim, jako członek jury uczestniczy w konkursach krasomówczych izbowych, środowiskowych oraz w Krajowym Konkursie Krasomówczym. Jest patronem aplikantów adwokackich – wychowała grono dobrze wyuczonych adwokatów.

W kadencji 2010-2013 była członkiem Komisji Integracji Środowiskowej, Sportu, Turystyki i Wypoczynku oraz Komisji Doskonalenia Zawodowego przy NRA. Jest członkiem Komisji Szkolenia Aplikantów Adwokackich przy NRA oraz członkiem Centralnego Zespołu Wizytatorów przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

Od roku 1998 jest delegatem Izby Adwokackiej w Płocku na wszystkie kolejne Krajowe Zjazdy Adwokatury.

Naczelna Rada Adwokacka przyznała adw. Joannie Kaczorowskiej odznakę „Adwokatura Zasłużonym”. W 2008 roku odznaczona przez Prezydenta RP Medalem Złotym Za Długoletnią Służbę. W 2010 r. na Krajowym Zjeździe Adwokatury odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi.